Κατασκευές

Κατασκευή γραφείων, καταστημάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μεταλλικών κτιρίων και παντός τύπου κατασκευών.

Κατασκευή καταστημάτων μοντέρνας αισθητικής και υψηλής λειτουργικότητας.

Κατασκευή γραφείων και ειδικών χώρων ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και αρχιτεκτονικής.

Κατασκευή μονοκατοικιών βασισμένη στη μοντέρνα σχεδίαση και στην Βιοκληματική Αρχιτεκτονική.

Κατασκευή συγκροτημάτων διαμερισμάτων υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων ακολουθώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Κατασκευή παντός τύπου έργων ακολουθώντας τις σύχρονες επιταγές σχεδίασης, αρχιτεκτονικής, ασφάλειας και λειτουργικότητας.